Opublikowane na PiS Wojciech Jerzy Poczachowski (http://www.poczachowski.pl/)

O mnie

Wojciech Jerzy Poczachowski

dziennikarz, politolog, historyk

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku politologia – specjalizacja dziennikarstwo.

Inicjator i założyciel niezależnego, antykomunistycznego pisma „Harcerz Śląski”, wpisanego do katalogu podziemnych pism z okresu PRL, wydawanego poza cenzurą od stycznia 1981 r. w Katowicach jako pismo katowickiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Dziennikarz tygodnika "Na Przełaj"; w latach 1985 - 1986 – etatowy dziennikarz TVP Katowice, usunięty z pracy za działalność opozycyjną z tzw. wilczym biletem – zakaz pracy w zawodzie dziennikarza w PRL. W latach 1987-1997 na emigracji w Niemczech - współzałożyciel, dziennikarz i kierujący Redakcją Polską Radia Essen (Północna Nadrenia - Westfalia/Niemcy); dziennikarz Redakcji Polskiej Westdeutsche Rundfunk (WDR) w Kolonii. Współtwórca, dziennikarz i sekretarz redakcji miesięcznika (dziś dwutygodnik) dla Polonii w Niemczech "Samo Życie"; współzałożyciel i publicysta śląskiego miesięcznika prawicy „Prawe Słowo” (wydawanego przez Sławomira Skrzypka); rzecznik prasowy Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w Niemczech. Po powrocie do kraju zastępca redaktora naczelnego Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego "Echo"; dziennikarz i publicysta miesięcznika „Gospodarka Śląska”. Dyrektor Centrum Informacji Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Rzecznik Prasowy Wojewody Śląskiego. Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz szef Biura Informacji i Promocji Miasta; członek Zarządu Świętochłowickiej Telewizji Miejskiej. 2006 - 2009 – Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice. W latach 2009 – 2012 wiceprezes Polskiego Radia S.A. oraz p.o. dyrektora Programu 3. W latach 2009 – 2010 - członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice. Członek Rady Programowej TVP o/Katowice.

Działalność polityczna i społeczna:

Dziennikarz, politolog, historyk. Harcerz; podharcmistrz, wychowawca młodzieży. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych założyciel niezależnych środowisk harcerskich w okręgu katowickim. Po Sierpniu - we wrześniu 1980 r. współzałożyciel niezależnego ruchu harcerskiego i pierwszy przewodniczący katowickiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM, tzw. „Solidarność Harcerska”). W stanie wojennym współorganizator podziemnego ruchu harcerskiego, rozbitego w listopadzie 1983 r. przez SB. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów; uczestnik strajków studenckich jesienią 1981 r. 13 maja 1982 r. współorganizator jedynego w stanie wojennym protestu studenckiego przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1982 r. współorganizator ekumenicznego ruchu studenckiego przy Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach. Na emigracji związany z Chrześcijańską Służbą Wyzwolenia Narodów, założoną przez Ks. Franciszka Blachnickiego. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. Odznaczony przez Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Śląskim Krzyżem „Warszyca” oraz przez Zarząd Główny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Krzyżem Więźnia Politycznego za zasługi w budowie katowickiego Pomnika Nagrobnego Żołnierzy Drugiej Konspiracji – Żołnierzy Wyklętych. W czerwcu 2007 r. uhonorowany na Jasnej Górze specjalnym wyróżnieniem Światowego Kongresu Kresowian „Optime Merenti Proximis” – „Wielkie Dzieło dla Bliźnich” - za stworzenie na antenie Polskiego Radia Katowice audycji „Lwowska Fala” oraz popularyzację problematyki Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Nadał narodowy charakter katowickiej rozgłośni m.in. poprzez przywrócenie w grudniu 2006 r. Hymnu Państwowego, nadawanego codziennie na zakończenie programu. Po przejęciu władzy przez Platformę Obywatelską zwolniony z pracy.

W marcu 2001 r. współzałożyciel śląskich struktur partii Prawo i Sprawiedliwość.

Adres źródła: http://www.poczachowski.pl/o-mnie